Dag beste lezer.

Vandaag geef ik je graag een artikel over jouw business. Je bent namelijk net als ik actief in een technische, vakspecifieke branche. Over die niches wil ik het vandaag hebben.

Technische businessactiviteiten worden te weinig in de verf gezet, vind ik. Vaak schrikt het vele vakjargon het publiek af of krijgt de zaakvoerder zijn activiteiten niet helder omschreven. Onterecht worden bepaalde sectoren bestempeld als saai, complex, oninteressant. Daarom krijgen deze branches vaak niet de positieve aandacht die ze verdienen.

In deze blog laat ik je zien dat ook jij duidelijk en attractief naar buiten kunt komen met je bedrijfsactiviteiten.

Vakspecifieke beroepen

Je krijgt een vertegenwoordiger van een bedrijf over de vloer.

Ze willen mogelijk klant bij je worden.

Enthousiast vertel je over je activiteiten en je successen. De vertegenwoordiger knikt, vriendelijk glimlachend. Aan z’n blik zie je dat hij niet helemaal mee is in het verhaal.

Enkele dagen later brengt hij je beleefd op de hoogte van het feit dat zijn bedrijf voor een andere partij heeft gekozen.

Hoe kan dat nu? Je bent vol vuur over je business en klanten zijn stuk voor stuk laaiend enthousiast over je resultaten.

Je hebt wellicht een prachtige site die je bedrijf vertegenwoordigt. Op de website is alle informatie over jou, je bedrijf en je bedrijfsactiviteiten terug te vinden.

Maar verstaat iedereen de inhoud van je website?

Niet iedereen is even onderlegd in jouw branche. Zelf loop je over van passie en expertise in je vak. Je zit dagelijks tot over je oren in de betreffende materie waardoor het voor jou en de medewerkers pure logica en evidentie is. Voor klanten of andere websitebezoekers is het dat vaak niet. Personen die je website bezoeken, zijn niet altijd de vakspecialisten die jouw business door en door kennen. Vaak is het een administratief bediende of aankoopverantwoordelijke die als eerste op zoek gaat naar jouw product of dienst. Dat zijn niet de mensen waarbij de diepgaande kennis over de corebusiness te vinden is.

Het eerste contact is cruciaal

Een eerste verkenning van de markt wordt doorgaans gedaan door iemand die niet gespecialiseerd is in jouw product of dienst. Pas na een eerste selectie zal er contact gelegd worden tussen de expert van de koper en de expert van de verkoper.

Vandaag gaan mensen doorgaans online op zoek naar producten, diensten of informatie.

Daarom is het van belang om de inhoud van je website af te stemmen op mensen met weinig of geen vakkennis. Leek of specialist: iedere websitebezoeker moet meteen begrijpen waar jouw business om draait. Anders is hij meteen weer weg. Een bezoeker die afhaakt op basis van (de inhoud van) je website, komt niet meer terug. Daar gaat je gemiste kans!

Sterker nog: zelfs de meest technische materie vertaal je best in een aantrekkelijke boodschap zodat de websitebezoeker overtuigd is van jouw dienst of product. Heeft hij jou nu nog niet nodig? Geen probleem! Hij zal zich jouw duidelijke boodschap herinneren en hij zal je weten te vinden op het moment dat hij het product of de dienst die je aanbiedt, nodig heeft.

Onverstaanbare boodschap

We denken nog al te vaak dat een boodschap moeilijk en ingewikkeld moet zijn. Als bewijs van onze expertise willen we de klant nog te vaak overladen met vakjargon.

Helaas heeft dit een averechts effect.

Wanneer iemand je ‑gesproken of geschreven‑ boodschap ontvangt en hij begrijpt ze niet, zal er ook niks gebeuren met die boodschap. Het enige gevolg zal zijn dat de klant doorgaat waarmee hij bezig was: een antwoord zoeken op zijn vraag of probleem. En weg is hij, wellicht naar een concurrent.

Zorg daarom voor een gestructureerd, helder en duidelijk verhaal. Een duwtje in de rug nodig? Ik help je graag.

Onweerstaanbare boodschap

Een aantrekkelijke schriftelijke boodschap voldoet aan enkele voorwaarden:

  • kort maar krachtig
  • eenduidig en dus niet voor interpretatie vatbaar
  • bestaat uit normale, alledaagse woorden

Natuurlijk is de content op je website een combinatie van krachtige boodschappen en duidelijke, relevante informatie. Weet wel waar je de accenten gaat leggen om de lezer bij het verhaal te houden. Hiervoor bestaan een heleboel technieken.

In 2022 gaan we knallen!

Schenk jezelf en je business de aandacht die het verdient!

Maak komaf met steeds opnieuw je kernactiviteiten of  je core values te moeten verduidelijken. Gun je lezers of luisteraars voortaan klare taal over wat je doet, hoe je ’t doet en waarom je ’t doet zonder dat er vraagtekens boven hun hoofden verschijnen.

Wees de concullega’s een stapje voor door niet nodeloos te goochelen met ingewikkelde taal.

Hulp nodig bij de aanpak ervan of gewoon even sparren?

Samen maken we die onweerstaanbare boodschap waar geen enkele prospect kan aan weerstaan. Maak hier je afspraak voor een vrijblijvende babbel.

Let’s get technical
samen met Text Up!